Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez gryka.org/sklep/ (dalej w tekście: "Sklep").

I. Kto jest administratorem danych osobowych podawanych w gryka.org/sklep/?

Administratorem danych osobowych (dalej w tekście: „Administrator”) podawanych w Sklepie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Dalej Razem Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra
tel: 782 025 219
e-mail: kuchnia@dalejrazem.pl

Numer NIP: 929-185-48-45

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000461924

Numer REGON: 081123225

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

    • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

    • Realizacja Twoich zamówień

    • Przesyłanie newslettera lub ofert specjalnych (jeśli wyrazisz taką zgodę)

Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych:

    • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

    • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

    • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

    • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

    • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

    • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

        ◦ przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych

        ◦ badaniu satysfakcji klientów

Czy muszę podawać Dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

W zależności od celu, w jakim dane są podawane skutkiem ich nie podanie może być:

    • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

    • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

    • brak możliwości korzystania z usług Sklepu

    • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Czy mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak – możesz to zrobić w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

    • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

    • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony

    • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

    • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne. Jeśli przekazujemy je innym podmiotom odbywa się to w sposób bezpieczny (np. do biura rachunkowego czy firmy kurierskiej).

Jakie mam prawa związane z moimi danymi osobowymi?

W stosunku do danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania:

    • dostępu (po zalogowaniu na konto można pobrać swoje dane osobowe bezpośrednio na stronie https://gryka.org/sklep/rodo)

    • sprostowania

    • usunięcia

    • ograniczenia przetwarzania

    • przeniesienia danych do innego administratora

Możesz także wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych:

    • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

    • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Jak działają „Ciasteczka” w naszym Sklepie?

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies („ciasteczka”) są pobierane automatycznie po wejściu na stronę internetową. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci Twoje urządzenia (komputera, telefonu).

Pliki umożliwiają korzystanie z funkcjonalności Sklepu i nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia (komputera, telefonu).

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej (najczęściej dostępnej po wciśnięciu klawisza F1).

Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z gryka.org/sklep/ nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez żadnego ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej (najczęściej dostępnej po wciśnięciu klawisza F1).

Sklep wykorzystuje cookies do:

    • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

    • udostępniania funkcji Sklepu

    • statystycznym

    • marketingowym

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

    • firmy realizujące dostawę towarów

    • dostawcy płatności elektronicznych w sklepie

    • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

    • dostawcy hostingu

    • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

    • dostawca usług związanych z analizowaniem ruchu w Sklepie

    • biuro rachunkowe

Kiedy możemy zmienić politykę prywatności w Sklepie?

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania gryka.org/sklep lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Administrator powiadomi Klienta drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie można znaleźć pod adresem https://gryka.org/sklep/polityka-prywatnosci/

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Administrator oraz Sklep kontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego e-maila oraz z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym kuchnia@dalejrazem.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod adres mailowy kuchnia@dalejrazem.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

„Dalej Razem” Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 10, 65-443 Zielona Góra.